Naza pertingkat taraf hidup luar bandar dengan bantuan internet

Program NURI (Naza Universal Rural Initiatives) oleh Naza Communications, anak syarikat kepada Naza Corporation Holdings akan memperkasakan masyarakat luar bandar

Read more
%d bloggers like this: