Lanun bakal melumpuhkan anime di Malaysia

Apa yang anda dapat dengan menonton filem terbaru dari sumber yang tidak sah, seperti cetak rompak DVD, atau di YouTube?

Read more

Dolby Atmos beri pengalaman menonton filem lebih realistik

Sistem bunyi adalah satu titik kritikal dalam penghasilan filem. Jika dilihat pada sistem bunyi yang lama, ia memerlukan dua kabel

Read more
%d bloggers like this: