Nikon Rugi RM431j Banjir Thailand

Dalam Keputusan Penyata Kewangan bagi Suku Ketiga berakhir 31 Disember, 2011, Nikon Corporation (Nikon) telah mencatatkan kerugian luar biasa seperti yang dinyatakan dalam fakta berikut.

Banjir yang berlaku pada bulan Oktober, 2011 di Thailand menyebabkan kerosakan kepada Nikon (Thailand) Co, anak syarikat pembuatan Nikon di Taman Perindustrian Rojana di Wilayah Ayutthaya yang terletak di Central Thailand. Nikon telah mencatatkan kerugian kira-kira RM431 juta ke atas aset tetap dan inventori yang rosak akibat banjir sebagai kehilangan yang luar biasa.

Nikon juga menerima pembayaran insurans sebanyak RM20 juta yang diterima di bawah polisi insurans kerosakan harta bagi sebahagian kerugian yang berkaitan dengan inventori yang dialami. Nikon akan menerima pembayaran insurans yang belum selesai yang akan diterima sebagai keuntungan yang luar biasa dengan seberapa segera selepas ia ditetapkan.

Nikon juga menjangkakan bahawa kerugian yang berkaitan dengan aset dan inventori tetap akan dibayar pampasan oleh bayaran insurans tambahan yang sedang menunggu.

Masa depan

Nikon kini menjangka bahawa jumlah kerugian tambahan disebabkan banjir seperti gaji yang dibayar semasa penggantungan operasi dan sebagainya tidak akan mempunyai impak yang ketara terhadap prestasi kewangan Nikon bagi tahun fiskal berakhir Mac, 2012.

TheSkop

Portal Teknologi dan Gaya Hidup Paling Best di Malaysia

%d bloggers like this: